Donosimo Vam fotogaleriju sa snimanja spota za novu pismu Tomislava Bralića i klape Intrade, pod nazivom “ Ne mogu jubav krit “, koju je za klapu napisao naš prijatelj Vinko Barčot.

Spot je sniman u Starigradu pod “dirigentskom palicom ” Igora Gojića s kojim prvi puta surađujemo.

Točna lokacija snimanja je Večka kula, koja je smještena na rubu Večkog polja, a pripada nizu mletačkih utvrda koje su tijekom 16.stoljeća podignute u Podvelebitskom kanalu radi obrane od Turaka. Pretpostavlja se da je pripadala srednjovjekovnom selu Veče koje se prvi puta spominje 1508.godine. Selo se nalazilo na području današnjeg mjesta Seline, te se pretpostavlja da je i romanička crkva Sv. Petra pripadala tom selu.

Sudeći po vidljivim ostacima, kulu je okruživalo pravokutno dvorište koje je danas dijelom pod morem. Sama kula bila je sazidana od uslojenih klesanaca. Na unutršnjem zidu su vidljive rupe – ležišta za drvene podne grede po kojima se može suditi da je imala tri kata. Na najvišem katu se vide uski prozori – puškarnice jako zakošenih bočnih usjeka.

O večkoj kuli ispričane su mnoge legende, a najčešće se može čuti legenda o kralju Pasoglavu.

POZDRAV OD INTRADA  !!!!!

Leave a Reply