SLIKE IZ DITINJSTVA – FOTOGALERIJA

Slike iz ditinjstva

Još me u snu prenu slike iz ditinstva

briškula trešeta i arja čista

čutinm stara zvona ko da su mi blizu

i tisnu kužinu materinu spizu 

pa se svega sitin dok san biJa dite

miris teplog kruva mendule i frite

miris teplog kruva mendule i frite 

Srce zaboravi i zlato i svilu

kad se opet nađe materi u krilu

sve u trenu prođe i tuga i bol

kada mati prostre tavaju na stol 

Pobigli stađuni sičanje me budi

dok smo bili dica a sad smo več ljudi

sve je ka i prije a godine prite

dok si živa mati ja san uvik dite

dok si živa mati ja san uvik dite 

Leave a Reply